01 Fönster som öppnas / 02 Innan jag hunnit / 03 Vi ställer frågan / 04 Det är en så gammal historia / 05 Långsamt som kinderna mister den purpur /
06 Talar med måsar / 07 Ljusets nålar / 08 I mitt alltför mörka liv / 09 Men låt oss ändå / 10 Du som har gått / 11 Dottern? /12 Morgonen ljusnar / 13 Jesus är en av oss / 14 Vandrare, när du går förbi 15 / Jag sitter vid mitt fönster /
16 Rummet krymper / 17 Stilla, stilla, själ / 18 Allting mörknar

Gabriel Suovanen baritone
Markus Vaara
piano

Music: Henrik Otto Donner
Text: Johan Bargum

Release

December 1, 2015

Henrik Otto Donner
TYST MUSIK - SILENT MUSIC
TUM-A 010

Siirry sivun alkuun